Grisu 500 SCSumi Agro Poland Sp. z o.o.

  • +48 22 637 32 37
  • +48 22 637 32 38
Zapytaj o produkt
Wizytówka firmy

  • Informacje
  • Zapytaj o produkt
  • Pozostała oferta
I OPIS DZIAŁANIA
Grisu 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie rzepaku, pomidora pod osłonami oraz truskawki w uprawie polowej i w uprawie pod osłonami przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i ręcznego.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Rzepak ozimy, rzepak jary
czerń krzyżowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca kwitnienia (od BBCH 65 do BBCH 69).

szara pleśń
Zastosowanie środka do zwalczania czerni krzyżowych w fazie pełni kwitnienia umożliwia także ochronę przed szarą pleśnią. Późniejszy zabieg najprawdopodobniej nie będzie wystarczająco skuteczny.

zgnilizna twardzikowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy pełni kwitnienia do fazy, w której 30% łuszczyn uzyskało typową wielkość (od BBCH 65 do BBCH 73).

Uwaga: Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zastosowanie większej objętości wody pozwala na lepsze pokrycie cieczą roboczą w przypadku zwartych upraw.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Jeżeli znoszenie cieczy stanowi zagrożenie to należy zastosować opryskiwanie średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE
2. Pomidor (uprawa pod osłonami)
szara pleśń, alternarioza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów chorób od fazy początku kwitnienia. Zabieg przeciwko szarej pleśni pozwala także na zwalczanie alternariozy.

Maksymalnie wykonać 4 razy w sezonie, przestrzegając minimalnego odstępu między zabiegami wynoszącego 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha
Zastosowanie większej objętości wody pozwala na lepsze pokrycie cieczą roboczą w przypadku zwartych upraw.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ROŚLINY SADOWNICZE
3. Truskawka (uprawa w gruncie i pod osłonami)
szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin zabiegu: Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia. Następne zabiegi,
wykonać w trakcie kwitnienia, w odstępach 10-14 dni, z zachowaniem okresu karencji.
Środek stosować maksymalnie 4 razy w uprawie polowej i 3 razy w uprawie pod osłonami.

Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha
Zastosowanie większej objętości wody pozwala na lepsze pokrycie cieczą roboczą w przypadku zwartych upraw.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

UWAGI

Środek zawiera substancję czynną z grupy dikarboksymidów. W przypadku
występowania izolatów grzybów odpornych na fungicydy z tej grupy środek może być nieskuteczny.Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia występowania chorób.Przed stosowaniem w uprawach przeznaczonych do przetwórstwa skonsultować się z zakładem przetwórczym.
4. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy, w szczególności na owies.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Rzepak - 56 dni
Truskawka (uprawa w gruncie) - 3 dni
Truskawka (uprawa pod osłonami) - 1 dzień
Pomidor (uprawa pod osłonami) - 3 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej pokrytej zwartą roślinnością:

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania środka w ochronie rzepaku jarego, rzepaku ozimego i pomidora (uprawa w gruncie),o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania środka w ochronie truskawki.

W celu ochrony stawonogów konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak stosować leczenie objawowe
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682-04-04
Kraków - (12) 411-99-99
Lublin - (81) 740-89-83
Łódź - (42) 657-99-00
Poznań - (61) 847-69-46
Rzeszów - (17) 866-40-25
Sosnowiec - (32) 266-11-45
Tarnów - (14) 631-54-09
Warszawa - (22) 619-66-54
Wrocław - (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w bezpiecznym miejscu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40°C, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności – 2 lata

 

Produkty w kategorii: Pozostałe nawozy i środki ochrony roślin

Produkty w kategorii: Środki ochrony roślin grzybobójcze

Produkty w kategorii: Środki ochrony roślin owadobójcze

Pliki do pobrania
Wyślij zapytanie dotyczące: Grisu 500 SC do firmy Sumi Agro Poland Sp. z o.o., która zamieściła w naszym portalu rolnictwo.com.pl informację o tej ofercie.
Firma
Branża
Ulica
Kod / Miasto
Imię i nazwisko*
E-mail*
Telefon*
Fax
Treść*
Akceptuję regulamin ATCOM SP.Z O.O i zobowiązuję się do jego przestrzegania. * 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych pełna treść

Wyrażam zgodę w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r, D.U. z 2002 Nr 101, poz. 923 z późniejszymi zmianami na przetwarzanie moich danych osobowych przez Atcom Sp.z o.o .w celu marketingowym.

Administratorem podanych danych osobowych jest Atcom Sp.z o.o., ul Fordońska 87, 85-719 Bydgoszcz. Dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności. Ma Pan/i prawo dostępu do danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Więcej w Polityce prywatności.


*Pola oznaczone gwiazdkami są polami wymaganymi. (nie udzielamy odpowiedzi na zapytania bez podanego kontaktu teleadresowego).
 
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce używania plików Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
tel./fax +48 52 34 609 34 | e-mail: redakcja@rolnictwo.com.pl